Blog Gezondheid Lifestyle Werk

Moet je bij een langdurig zieke werknemer een arbeidsdeskundige inzetten?

Arbeidsdeskundige

Met het inschakelen van een arbeidsdeskundige kunt u als werkgever veel problemen vermijden. Wanneer je bijvoorbeeld te maken krijg met een werknemer die langdurig ziek zit je waarschijnlijk met veel vragen. Wat moet ik doen? Welke stappen moet ik zetten? Voor zulke vragen kun je terecht bij een arbeidsdeskundige.

Wat is een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige is een deskundige op het gebied van sociale, maatschappelijk, juridische en financiële facetten die te maken hebben met verzuim. Je bent als werkgever niet verplicht om een deskundige in te schakelen, maar je bent wel verplicht om te onderzoeken hoe je werknemers kunnen blijven werken. Tijdens een langdurige ziekte is dit door verschillende oorzaken niet altijd mogelijk, maar wellicht zijn er bepaalde vormen van werk die de werknemer wel kan verrichten. Dit onderzoekt de arbeidsdeskundige.

Wat doet een arbeidsdeskundige precies?

Naast het vaststellen wat een werknemer die langdurig ziek is nog wél kan doen, kan een arbeidsdeskundige ook helpen bij het voorkomen van verzuim. Verzuim is niet wat zomaar op een dag verschijnt. Er gaat een langer traject aan vooraf. De deskundige kan de signalen vroegtijdig vaststellen en er voor zorgen dat het verzuim of minder zal zijn of helemaal niet. Daarnaast kan een deskundige helpen bij het herstel van de werkgever.

Hoe kan een arbeidsdeskundige helpen bij het voorkomen van verzuim?

Als werkgever is het fijn als er vroegtijdig aan de bel wordt getrokken. Wanneer een werkgever langdurig erg ziek is, duurt het vaak lang voordat de werknemer weer aan het werk kan. Om die situatie te voorkomen kan er in een eerder stadium worden geanalyseerd of de werkdoelen van de werknemers reëel zijn. Blijkt dat niet het geval te zijn, dan kan hier rekening mee worden gehouden. De kans dat de werknemer dan voor een langere periode ziek is wordt dan aanzienlijk kleiner.

Hoe gaat een arbeidsdeskundige te werk?

Allereerst doet een deskundige een haalbaarheidsonderzoek. In dit onderzoek kijkt de deskundige of verdere hulp en ondersteuning haalbaar is. Een greep uit de werkzaamheden:

  • Onderzoek naar passende mogelijkheden binnen de organisatie
  • Onderzoekt of een werknemer geschikt is voor huidig werk of dat hij of zij beter functioneert met aangepast werk.
  • Onderzoek doen naar de mentale weerbaarheid van de werknemers

Wil je meer weten over wat een arbeidsdeskundige precies is? Bekijk de Wikipedia Arbeidsdeskundige pagina

Over de auteur

Avatar

Gezond Balans

Wij schrijven graag over fysieke en mentale gezondheidsonderwerpen om je te helpen.